Oceľové konštrukcie

Výroba oceľových konštrukcií v spoločnosti VARIAKOV a.s. má 50 ročnú históriu s produkciou vyše 1 milión ton oceľových konštrukcií rôzneho druhu, čo svedčí o dlhoročných skúsenostiach a odbornosti pri tomto type výroby.

V súčasnosti spoločnosť disponuje výrobnými kapacitami 100 – 180t mesačne v závislosti od typu konštrukcie.

Výroba prebieha v zmysle normy EN 1090-2 do triedy EXC 4. Zvárači sú kvalifikovaní v zmysle EN 9606-1 a zváracie postupy spracované v zmysle EN-ISO 15614-1 .

Ponuka výrobkov:

 • Technologické oceľové konštrukcie – napr. dopravníky, tunelové technológie, podporné konštrukcie pre spaľovne a elektrárne, filtračné zariadenia, špecifické súčasti technologických zariadení (napr. pre čističky odpadových vôd, spaľovacie komory a pod.)
 • Oceľové konštrukcie výrobných a skladových hál vrátane žeriavových dráh pre všetky priemyselné odvetvia
 • Oceľové konštrukcie pre stavebníctvo – široký sortiment konštrukcií atypických modulov.
 • Mostové konštrukcie
 • Ľahké oceľové konštrukcie – fasádne systémy, plošiny, zábradlia, typizované haly, reklamné pútače
 • Konštrukcie na prepravu a skladovanie – podvozky návesov ťahačov, zásobníky a silá, kontajnery, úložné palety

Ponuka povrchových úprav:

 • otryskávanie oceľovou drťou s výsledným povrchom SA 2,5
 • náterové systémy nanášané vysoko a nízkotlakovými striekacími zariadeniami
 • žiarové zinkovanie formou outsourcingu

Priestorové kapacity:

 • maximálna hmotnosť dielca ca. 33 ton, rozmery dielca 30x4 m, 5x4 m, 5 m
 • výška zdvihu pod mostovým žeriavom 8 m