O spoločnosti

Variakov a.s.

Variakov a.s., bola založená v roku 1990 na spracovanie výmetových plechov z produkcie VSŽ a.s. Košice ( dnešný U.S.Steel s.r.o.).

Od roku 1990 firma rozšírila svoje služby pri spracovaní prvotriedneho vysokokvalitného oceľového materiálu pomocou najmodernejšej technológie pre rezanie a ohýbanie dostupnej na trhu.

V roku 2004 sa VARIAKOV a.s. stala materskou spoločnosťou producenta s dlhoročnou tradíciou, ktorý za viac ako 40 rokov vyprodukoval takmer 1 milión ton oceľových konštrukcií s exportom do celého sveta. Následne nastal v tejto dcérskej spoločnosti proces zmien a stabilizácie aj vzhľadom na rýchlo sa meniace podmienky na trhu. V roku 2013 bol proces zmien definitívne ukončený a VARIAKOV a.s. prevzala pokračovanie dlhoročnej tradície výroby oceľových konštrukcií , čo viedlo k vytvoreniu súčasného profilu spoločnosti.

VARIAKOV a.s. je spoločnosť zameraná na produkciu a služby v oblasti rezania ,tvárnenia kovov a zákazkovú výrobu oceľových konštrukcií rôzneho druhu vrátane povrchových úprav. Na všetky oblasti svojej produkcie a služieb má spoločnosť detailne vypracované a certifikované procesy, ktoré zaručujú  profesionálnu starostlivosť pri produkcii a riadení projektov. 62 odborne špecializovaných zamestnancov, kvalita technológií, veľkosť a poloha firemných budov (hneď vedľa valcovne U.S.Steel Košice) robia zo spoločnosti VARIAKOV a.s. perfektného partnera pre všetky firmy, ktoré potrebujú dynamického a vysokokvalitného dodávateľa z východného Slovenska.

Stratégia organizácie VARIAKOV a.s. vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov

 Integrovaná politika spoločnosti
Integrovaná politika spoločnosti
VARIAKOV a.s.
PRE DOSIAHNUTIE TOHTO ZÁMERU PLÁNUJEME:

  • Neustále zvyšovať kvalitu našich produktov a služieb zákazníkom
  • Zvyšovať produktivitu všetkých procesov
  • Rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi
  • Chrániť životné prostredie a zlepšovať podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci
  • Rozvíjať ľudský potenciál
  • Zdokonaľovať systém manažérstva kvality